Stranica : Prodajni materijal

Prodajni Materijal

ŠTAMPANI I DIGITALNI MATERIJAL ZA PRODAJU NEKRETNINA

U saradnji sa investitorima i agencijama za promet nekretnina, napravili smo pakete promotivnih rešenja za prodaju nekretnina koje vidite ovde. Pored mogućnosti prilagođavanja štampanog materijala, bitno je napomenuti da digitalni materijal može biti prilagođen društvenim mrežama.

Basic paket:

 • – Prikaz fasade
 • – Priprema za štampanje gradilišne table
 • – Prodajni flajer sa osnovama stanova
 • – 2D osnove stanova

Standard paket:

 • Prikaz objekta danju
 • – Prikaz objekta noću
 • – Prikaz karakterističnih detalja objekta
 • – Prikaz jednog enterijera
 • – Priprema za štampanje gradilišne table
 • – Prodajni flajer sa 2D osnovama stanova
 • – 2D osnove stanova 
 • – 3D osnove stanova – rotirajuće
 • – Web prezentacija objekta
 • – Brošura
 • – Brendiranje gradilišta (gradilišne table, bilbord)

Standard + paket:

 • Prikaz objekta danju
 • – Prikaz objekta noću
 • – Prikaz karakterističnih detalja objekta
 • – Prikaz svih enterijera stanova
 • – Priprema za štampanje gradilišne table
 • – Prodajni flajer sa 2D osnovama stanova
 • – 2D osnove stanova 
 • – 3D osnove stanova – rotirajuće
 • – 360 virtualne ture svih stanova
 • – Web prezentacija objekta
 • – Brošura
 • – Brendiranje gradilišta (gradilišne table, bilbord)

Premium paket:

 • Prikaz objekta danju
 • – Prikaz objekta noću
 • – Prikaz karakterističnih detalja objekta
 • – Prikaz svih enterijera stanova
 • – Priprema za štampanje gradilišne table
 • – Prodajni flajer sa 2D osnovama stanova
 • – 2D osnove stanova 
 • – 3D osnove stanova – rotirajuće
 • – 360 virtualne ture svih stanova
 • – Prikazi pozicije nameštaja – ponaosob za svakog kupca.
 • – Web prezentacija objekta
 • – Prodajna Brošura 1 – inicijalna
 • – Brendiranje gradilišta (gradilišne table, bilbord)
 • – Dronski snimak sa objektom
 • – Video prezentacija objekta
 • – Prodajna brošura 2
 • – Maketa fasade objekta